TREBALLS

Edificació


OBRA NOVA - REFORMA - AMPLIACIÓ - REHABILITACIÓ

 • Projecte bàsic i d'Execució
 • Direcció Tècnica de les Obres
 • Assessorament legal
 • Control de Qualitat

LEGALITZACIONS - CANVI D'US

 • Projecte de Legalització.
 • Projecte per adequació a la normativa vigent.
 • Projecte d'activitats.
 • Projecte per divisió Horitzontal.
 • Projecte Canvi d'us.

PARCEL·LACIONS SEGREGACIONS - AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

 • Projecte de Parcel.lació o segregacio
 • Aixecament topogràfic

NAUS INDUSTRIALS

 • Projecte bàsic i d'Execució
 • Direcció Tècnica de les Obres
 • Assessorament legal
 • Control de Qualitat
ARQ-CA  ·  Arquitectura - Urbanisme    Carrer Colom, 228 Bis - Baixos local 3-4   08223 Terrassa   Tel.: 93 784 33 55   Mòbil: 607 25 18 86  -  609 13 99 79