GESTIONS

Cèdules d'habitabilitat


CÈDULA D'HABITABILITAT

  • El passat 9-10-09 va entrar en vigor el Decret de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” (D 55/2009, DOGC 9-04-2009) que desenvolupa el que la Llei del dret a l’habitatge (Llei 18/2007) defineix com a qualitat d’un habitatge, entenent-ho com el conjunt de característiques i prestacions que ha de tenir per complir eficientment la seva funció social.
  • Aquest Decret recull el nou marc d’exigències respecte els criteris de qualitat i habitabilitat que han de garantir els habitatges a Catalunya.

TREBALLS

  • Nosaltes ens encarreguem de tot el procés necessari per poder obtenir la Cèdula d'Habitabilitat.
  • Visita de l'immoble per comprovar el compliment de la normativa.
  • Realització del certificat d'Habitabilitat oficial visat en col.legis professionals o modificacions a realitzar per poder obtenir el certificat.
  • Tràmits i despeses per presentar el certificat al departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat de Catalunya.
  • La generalitat te la obligació de donar la cèdula d'habitabilitat en un termini màxim de 30 dies.
  • La nostra gestió és immediata.
  • Preu variable entre 75 i 150 Euros depenent de la ubicació i tipus d'habitatge.

 

ARQ-CA  ·  Arquitectura - Urbanisme    Carrer Colom, 228 Bis - Baixos local 3-4   08223 Terrassa   Tel.: 93 784 33 55   Mòbil: 607 25 18 86  -  609 13 99 79